İnsan Kaynakları Politikalarımız

İnsan Hakları Politikası

 • İnsan haklarını etik ilkelerinin en önemlileri arasında görür ve bütün paydaşlarından bu ilkelere ve İzrek İnsan Hakları Politikasına uygun hareket etmesini bekler.
 • İnsan haklarıyla ilgili bütün ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, paydaşlarından da uymasını talep eder.
 • İç denetimleri sırasında insan haklarının ihlali tespiti durumunda gerekli değerlendirmeler yapılarak, yaptırım uygulanır. Bu konular risk değerlendirmesinde ele alınır.
 • Faaliyette bulunduğu bölgede yaşayan halkın haklarını gözeterek, mevcut faaliyet alanından doğan olası hak ihlallerine karşı önlemler alır ve ilgili riskleri yönetir.
 •  

  Çalışma Hayatında İnsan Haklarına Uygunluk

  İzrek, bütün faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, bütün faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeyi taahhüt eder.
  Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamayı
  taahhüt eder.
  Tüm ülkelerde, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla ilgili uluslararası bağımsız kuruluşların önerileri ve tavsiyeleri dikkate alınarak uygulamalar gerçekleştirilir.
  Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan eder.

  Çalışma Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi

  İzrek, kültürel çeşitliliğe önem verirken, aynı zamanda bu çeşitliliğin bir kurumu
  zenginleştirdiğine inanır.
  İzrek için “çeşitliliğe önem vermek” çalışanların, müşterilerin, yatırımcıların, tedarikçilerin ve diğer sosyal paydaşların insan haklarına aykırı olmayan dinsel, yapısal, kültürel tercihlerini ve durumlarını kabul etmek ve bunları önemsemek demektir
  İzrek, kendisini yaptığı işe adayan ve değer katabilecek bütün adaylar için en fazla tercih edilen ve çalışanlarının haklarını koruyan bir işveren olmayı; çalışanlarına güvenli ve her türlü taciz, istismar, suiistimal ve şiddetten uzak olan, çalışanlarını geliştiren bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt eder.

   

   

   


   
  © 1987-2021 izrek, Sakarya İz Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. tescilli markası olup tüm hakları saklıdır.